Find nemt rundt på Mobilplan.nu her

Timeregistrering
Læs om fordelene ved Mobilplan ifm. registrering af timer

For- og efterkalkulation
Gør det nemt at lave for og efterkalkulationer på projektopgaver

Fotodokumentation
Gem let fotodokumentation til hver sag

Planlægning
Læs mere om mulighederne for planlægning i Mobilplan her

Projektøkonomi
Læs om mulighederne for økonomioverblik i Mobilplan

Digitale skemaer
Opret skemaer digitalt og få underskrifter fra kunderne digitalt

Tidsregistrering
Som håndværker er en APP med tidsregistrering særlig interessant

Sagsstyring
Kontroller på sags-niveau hvad der bruges af af timer og materialer

Timeseddel
Læs hvordan mobilplan kan erstatte den gamle timeseddel

Digitalt stempelur
Læs om det indbyggede stempelur, du kan styrer timeforbruget med

Håndværker APP
Læs hvordan APP`en fungerer for håndværkere

Materialeregistrering
Læs om mulighederne for materialelister