Find nemt rundt på Mobilplan.nu her

Timeregistrering
Læs om fordelene ved Mobilplan ifm. registrering af timer

For- og efterkalkulation
Gør det nemt at lave for og efterkalkulationer på projektopgaver

Planlægning
Læs mere om mulighederne for planlægning i Mobilplan her

Digitale skemaer
Opret skemaer digitalt og få underskrifter fra kunderne digitalt

Tidsregistrering
Som håndværker er en APP med tidsregistrering særlig interessant

Sagsstyring
Kontroller på sags-niveau hvad der bruges af af timer og materialer

Timeseddel
Læs hvordan mobilplan kan erstatte den gamle timeseddel

Digitalt stempelur
Læs om det indbyggede stempelur, du kan styrer timeforbruget med