Privatlivspolitik

Mobilplan
Østergrave 4
Dk-8900 Randers C

Opdateret: d. 28 februar 2019

 

Privatlivspolitikken er gældende for Mobilplan, herunder Mobilplan App'en, administrationsinterfaced samt websitet mobilplan.nu.

 

Denne privatlivspolitik omhandler følgende punkter:

  • Generelt
  • Personoplysninger
  • Hvilke informationer opbevarer vi og hvor længe
  • Hvad vi bruger de opbevarede informationer til
  • Beskyttelse af personoplysninger
  • Ændringer i behandling af personoplysninger
  • Kontaktoplysninger

 

Generelt

Mobilplan, herunder Mobilplan App'en, Mobilplan Administrationsinterfaced samt websitet mobilplan.nu, udbydes og administreres af virksomheden Mobilplan.

Herunder kan du læse hvad vi gemmer af oplysninger, hvor længe vi gemmer dem, hvad vi bruger dem til og hvem der har adgang til dem.

 

Personoplysninger

Mobilplan beder som oplysninger på din virksomhed, samt de medarbejdere der benytter Mobilplan. Der primært tale om kontaktoplysninger som e-mail adresse og mobilnummer.

Medarbejdere i virksomheden kan kun oprettes og redigeres igennem administrationsinterfaced.

Det er virksomhedsejerens ansvar, at sørge for at informationerne omkring virksomhedends medarbejdere, der er tilkoblet Mobilplan, er korrekte.

 

Hvilke oplysninger opbevarer vi og hvor længe

Som en naturlig del af anvendelsen af Mobilplan, beder vi om oplysninger der berører virksomhedens professionelle informationer, herunder bl.a.: Løngrundlag, Faktureringsgrundlag, Kvalitetssikringer mm.

Som medarbejder benytter man Mobilplan app'en. Denne vil spørge om tilladelse til at læse enhedens GPS koordinater. Accepteres dette, accepteres det samtidigt at vi gemmer dine nuværende GPS koordinater når app'en benyttes.

GPS koordinater kan også læses når app'en ikke benyttes (ligger i dvale). Dette benytter vi til at skabe "GPS hegn" omkring projekter som du er tilknyttet. GPS koordinater der læses når app'en er i dvale sendes ikke til serveren.

Alle oplysninger gemmes på Mobilplans dertil indrettede servere.

Som udgangspunkt slettes data ikke, når det først er uploaded. Hvis data ønskes slettes, og den respektive applikation understøtter dette valg, forbeholder Mobilplan sig retten til at markere dataen som slettet, uden fysisk at slette dataen.

Dataen vil dermed stadigvæk eksistere, blot ikke være tilgængelig i brugen af Mobilplan.

 

Hvad bruger vi den opbevarede information til

Data indsamlet vil blive brugt til drift af Mobilplan. Brugere med adgang til administrationsinterfaced af Mobilplan, vil have en yderligere adgang til indsamlet data. Herunder GPS lokationer, billedemateriale, time og materialeregistrering mv.

Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart.

Mobilplan forbeholder sig retten til at benytte alt indsamlet data til f.eks. generering af statistikker.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Mobilplan er et produkt i konstant udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider og/eller igennem Mobilplan app'en.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte os på tlf: +45 89 50 3000, eller via e-mail: support@mobilplan.nu

Ønsker du at sende os post, er adressen:

Mobilplan
Østergrave 4
Dk-8900 Randers C