Opdateret: d. 28 februar 2019


Om Mobilplan

Mobilplan, i det følgende kaldt Leverandøren, har til hensigt at lade virksomheder optimere deres projektstyring og faktureringsgang.

Mobilplan findes i to version: PRO og Enterprise. Som udgangspunkt starter alle kunder med en demo af PRO versionen.

 

Abonnementsbetaling

Mobilplan driftes som en abonnementsløsning. Abonnementsprisen udregnes automatisk hver måned, udfra prisreglerne fundet på http://www.mobilplan.nu/priser/.

Virksomheder oplyses automatisk, via e-mail, hvis abonnementsprisen skulle ændre sig som følge af prisændringer eller ændret brug af Mobilplan.

Virksomheden modtager hver måned en kvittering på det hævede beløb via virksomhedens e-mail adresse.


Betalingsbetingelser for Mobilplan PRO og Mobilplan Enterprise

Mobilplan PRO og Mobilplan Enterprise Abonnementet kan betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB og American Express.

          

Fakturering med kredit skal aftales seperat med Leverandøren. 

 

Ændring/fornyelse af kortnummer

Betalingskortet kan fornyes eller ændres via under menupunktet "Konto", der findes i Mobilplan administrationen.

 

Påmindelses– og rykkergebyr.

I tilfælde af udeblivende betaling, modtager kunden påmindelsesskrivelser via e-mail.

Udebliver betalingen stadig, mailes en rykker med konsekvenserne af den udeblivende betaling, der pålægges i den forbindelse et rykkergebyr på kr. 100 samt et tillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

Udebliver betalingen stadig mailes en advarsel om at sagen overdrages til retslig inkasso, med yderligere omkostninger for kunden.

 

Refundering

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

 

Ophævelse

Leverandøren er berettiget til øjeblikkeligt at stoppe kundens abonnement og ophæve samarbejdet, samme dag kunden sendes til Advokat for retslig inkasso.

Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse eller hvis der stoppes for kundens abonnement, kræves tilbagelevering af ydelser og hosting eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.

Selv om kundens abonnement stoppes bliv sagen stadig sendt til Advokat for retslig inkasso.

 

Ophør eller opsigelse af abonnement og kundeforhold

Abonnementsaftaler løber i 1 månede ad gangen og fornyes automatisk med mindre det opsiges med skriftlig varsel. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

Ved ophør af kundens kundeforhold til Leverandøren, være sig ved Leverandøren eller kundens opsigelse eller ophævelse, vil samtlige kundens data på hosting produktet (herunder bl.a. også data på mailsystemer) blive slettet 8 dage efter det enkelte abonnements endelige ophør.

 

Driftsikkerhed

Leverandøren forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til Mobilplan eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement i det omfang Leverandøren anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

Alle opdateringer eller ændringer vil, for så vidt muligt, blive fortaget om natten.

 

Ansvar

Kundens brug af Mobilplan og af Leverandøren ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Leverandøre påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via Internettet.

Leverandøren påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til kundens trafik eller data.

Leverandøren fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens abonnement eller Leverandørens ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Leverandøren har handlet forsætligt til skade for kunden eller groft uagtsomt.

Leverandøren fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

Hvis Leverandøren skulle blive holdt ansvarlig for kundens brug, skal Leverandørens ansvar i videst mulige omfang være begrænset til et beløb svarende til den af kunden betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode.

 

Advisering

Leverandøren forbeholder sig retten til at sende adviseringer til kunden. Dette værende i form af f.eks. e-mails, som Leverandøren mener kan have relevans for kunden. Leverandøren forbeholder sig retten til inkluderer reklamer fra 3. part i adviseringerne.

Kunden kan til enhver tid frabede sig yderligere adviseringer fra Leverandøren.

 

Ændringer af betingelser

Leverandøren er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 30 dage.